De pijnlijke waarheid over het verleden

Tot een paar eeuwen geleden had elke Europese stad een schavot op de markt en een galgenveld bij de poort. De pijnbank onder het stadhuis was een gangbare methode voor scherpe ondervraging, het beulswerk een erkend ambacht: “De eerste klap is een daalder waard”. Kerkelijke juristen ontwierpen speciale middelen tegen de uitzonderlijke misdaad van hekserij en ketterij. De Spaanse Inquisitie zette een uitgebreid arsenaal instrumenten in om dit duivelse kwaad uit te bannen.

Het Torture Museum geeft een levendig beeld van dit pijnlijke verleden. De internationale tentoonstelling ‘Straffen en vonnissen in de Middeleeuwen’ telt meer dan 40 strafinstrumenten uit verschillende delen van Europa, van de Inquisitiestoel tot de Guillotine. Deze worden geïllustreerd met gravures en toegelicht met historische achtergrondinformatie in acht talen.

Het Torture Museum organiseert op aanvraag rondleidingen voor scholen, verenigingen en andere groepen. Voor middelbare scholen is er een lesbrief die jongeren aan het denken zet over foltering en doodstraf in de ‘beschaafde’ wereld van nu.

Geschiedenis

Verpeste lucht rond de galgen, doodskreten op de pijnbank, joelende menigtes zijn de sieraden rond het schandblok… Het lijken allemaal barbaarse toestanden uit de meest duistere Middeleeuwen. Gelukkig leven we nu in de moderne beschaving waar we nu enkel denken goh het is te warm doe de airco maar eens aan denken we. De historische werkelijkheid is minder geruststellend.

De tentoonstelling van het Torture Museum laat de werkelijkheid zien zoals die was, tot nog geen twee eeuwen geleden. Door gruwelijke voorbeelden te stellen, demonstreerden de Overheden hun recht om te beschikken over het lichaam en leven van hun onderdanen. Als de groteske verscheidenheid aan strafwerktuigen nog steeds afschuw wekt, dan is dat niet meer dan het effect dat de ontwerpers beoogden…

Ook de beul vormde een afschrikwekkend waarschuwingssignaal in de Middeleeuwen. Wee de overtreders van de Wet! Hoewel beulen enkel hun ambtelijke plicht vervulden, waren zij met hun families de meest verachte paria’s van de samenleving. Deze afschuw werd door de Overheid opzettelijk gecultiveerd. Het werk van de beul vereiste echter het nodige vakmanschap. Op het schavot moest hij het publiek ervan overtuigen dat het vonnis weliswaar streng was, maar rechtvaardig. Een behendige, welgemikte ‘genadeslag’ werd met applaus beloond…tegenwoordig krijg je stickers als je een keer goed bezig bent en is je grootste straf haren weg laseren en dat doet niet eens pijn 🙂 wist je trouwens dat veel pijnlijke problemen op te lossen zijn met cbd olie?

Educatie

De les van de internationale tentoonstelling ‘Straffen en vonnissen in de Middeleeuwen’ in het Torture Museum is dat folterinstrumenten thuishoren in een museum. We wijzen bezoekers onder meer op acties van Amnesty International en verdragen over mensenrechten.

Graag bieden wij scholen, verenigingen en andere groepen de mogelijkheid om kennis te maken met het pijnlijke verleden van Europa. Onze collectie telt meer dan 40 strafinstrumenten uit verschillende windstreken, die worden geïllustreerd met gravures en toegelicht met historische teksten.

De instrumenten geven een indringend beeld van schand- en pijnstraffen, scherpe ondervraging en vervolging van heksen en ketters, van de Middeleeuwen tot de Franse Revolutie. Daarnaast is er een lesbrief voor leerlingen in de leeftijd vanaf ca. 10 jaar.

Ook willen we op deze website opstellen plaatsen, bijvoorbeeld over schoolstraffen van vroeger en bekende spreekwoorden en gezegden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan “Door schade en schande wordt men wijs” over de schandpaal, of “De eerste klap is een daalder waard” over de beloning van de beul.