De mysterieuze geschiedenis van de kat

kat

De mysterieuze geschiedenis van de kat

De kat is al eeuwen bij de mens als huisdier, maar waarvoor werden katten vroeg gehouden? welk symbool droeg een kat in de begintijd van de mens?

Waarom werden katten gehouden in de begintijd van de mens

Volgens een aantal bronnen is deze geschiedenis verhaald vanuit Egypte, waar katten werden gehouden om de rat-achtige dieren uit het land te houden. Er wordt ook verteld dat katten vroeger niet alleen in Egypte, maar ook elders in het Midden-Oosten werden gehouden. Er zijn verschillende theorieën over waarom katten nu nog worden gehouden, maar een aantal theorieën gaat dan wel uit van verbinding met ons persoonlijkheidssysteem. Zo is het mogelijk dat we ons beter voelen als we iets tegenover ons hebben dat ons op eerbied. Er is een vreemde geschiedenis over katten in de begintijd van de mens. Katten werden al langer gehouden, maar pas rond een latere tijd begon men ermee om ze te verkopen of in huis te nemen. Volgens een oude legende zouden katten sterkte hebben voor het doden van verwanten van de mens. In de begintijd van de mens werden katten gehouden om ze te voeden. Ze waren ook belangrijk voor het verwijderen van ratten, katten of muizen die overgeslagen waren in huis. Bovendien leken ze ons comfortabeler dan een hond of een kat van buitenaf.

Hoeveel katten leefden er toen

Hoeveel katten leefden er toen? Dat is een mysterie. Er zijn verschillende geruchten over hoeveel katten er in die tijd leefden. Sommigen zeggen dat er honderden of zelfs duizenden katten waren, anderen beweren dat er amper tienduizend of misschien wel niet eens zo veel katten bestonden. Wat we wel weten is dat er in de achttiende en zeventiende eeuw heel wat meer katten waren dan nu. volgens verhalen leefden er zo’n 100 miljoen katten, maar nu bestaan er nog ongeveer 20 miljoen. Waarom is dat? En wat gebeurde met alle overige katten? Volgens een aantal wetenschappers zijn de meeste van die katten dood, of ze zijn in het wild overgeslagen. Er is ook beweringen dat er grote verschillen zijn in de populatie van landelijk en lokaal geworden katten. Hoe kan dat dan? Er wordt gezegd dat er een verband is tussen de populatie van katten en het weer. Als het weer slecht is, dan sterven veel katten. Ook zouden hondsdolingen vaak meewerken aan de dood van veel katten.

Wat was er cultuur en religie rondom de kat?

Volgens de meeste mensen was de kat een dier met een mysterieuze geschiedenis. Volgens sommigen was hij ooit de god van de zon en de maan geweest. Anderen beweerden dat hij in het verleden veel magische krachten had bezeten. Zelfs nu wordt nog gedebatteerd over zijn cultuur en religie. De meeste mensen geloven dat er veel verschillende ideeën over de kat bestaan, waardoor het onduidelijk is wat de ware geschiedenis van deze dier is.

Waarvoor wordt de kat nu nog gehouden ?

De kat is een aantrekkelijke dierensoort en wordt door velen gevierd. Dit doordat de kat een lichaam heeft waarmee ze zeer gemakkelijk overal mee kan in klimmen zoals een grote krabpaal of buiten in de boom. Ze is ook een gezellig dier dat goed tevredenstellen kan. De kat was vroeger wel enigszins in verval, maar nu is ze weer populair. Waarom is deze dierensoort nu weer terug op de voorgrond terecht gekomen, sinds de tijd van binnen zitten is vergroot zijn er ook meer huisdieren aangeschaft.

geschiedenis van de kat

Wat is de mysterieuze geschiedenis van de kat? Dat is een vraag die veel mensen stellen, en ik heb hier een paar antwoorden op. Volgens sommigen zou de kat door onze aarde getrokken zijn uit het Paradijs; anderen geloven dat ze afkomstig zijn uit Egypte. Er wordt ook gedacht dat ze tot de hond behoren, of misschien wel tot alle dieren. Wat we wel weten is dat de kat eeuwenoud illegaal was in Europa; er werd gezegd dat hij schadelijk was voor landbouwers en hun plantages. Toch begonnen mensen hem langzaam te accepteren.. wij zijn in ieder geval blij met de kat in Nederland

Mr torture

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *